Schippers moet schorsing cardiologen beter motiveren

Ruwaard2Minister van Volksgezondheid Edith Schippers moet een nieuw besluit nemen over de verlengde schorsing van drie cardiologen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in 2012. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag bepaald. [Lees meer...]

Commentaar Richtlijn Infectiepreventie van start

visiting_the_dentistDe conceptversie van de nieuwe richtlijn Infectiepreventie mondzorgpraktijken is gereed. [Lees meer...]

Commerciële zorgverzekeraars beëindigen per 1-1-2015 massaal de pilot met zelfstandigen

ouderenzorgAfgelopen mei heeft staatssecretaris van Rijn 1200 extra zzp’ers in de zorg toegelaten binnen de pilot AWBZ Zorg in Natura. Wat de zorgverzekeraars betreft zitten deze vele honderden professionals na de transitie op januari aanstaande echter weer zonder contract. [Lees meer...]

‘Ruzie directie en artsen over veiligheid in Diakonessenhuis’

diakonessenhuisDirectie en medisch specialisten van het Diakonessenhuis in Utrecht hebben onenigheid over de veiligheid van de patiënten. De afgelopen twee jaar zijn er 25 tot 30 calamiteiten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat meldt de NOS. [Lees meer...]

Bevel voor Nieuwegeinse arts

staatDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 10 juli 2013 arts Van Mourik uit Nieuwegein het bevel gegeven om geen werkzaamheden als arts te verrichten. De inspectie heeft geen vertrouwen in verantwoorde zorgverlening. [Lees meer...]

Pensioenfonds Zorg & Welzijn op koers

zorg & WelzijnDe financiële positie van pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) is het tweede kwartaal iets verbeterd. De dekkingsgraad die aangeeft in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, steeg van 109 naar 110 procent. Het fonds maakte zijn tweedekwartaalcijfers donderdag bekend. [Lees meer...]

Zorgverzekeringwijzer Awards zorgondernemer 2014

zorgverzekeraars-238x196Keuzevrijheid, vergoedingstarieven en contractvoorwaarden. Dit zijn voorbeelden van onderwerpen waarop zorgverzekeraars goed of juist slecht presteren. Hoe beoordeelt u zorgverzekeraars?

[Lees meer...]

Zorgverzekeraars: vorig jaar 9,4 miljoen euro aan fraude

euroZorgverzekeraars hebben vorig jaar voor 9,4 miljoen euro aan fraude met declaraties vastgesteld. Dat is 3,4 miljoen meer dan vorig jaar. [Lees meer...]

Overleg met NZa over knelpunten verrichtingenlijst

NZaDe KNMT wil zo snel mogelijk met de NZa in overleg over de knelpunten in de huidige verrichtingenlijst. Inzet is om de eerste knelpunten al in 2015 aan te pakken. [Lees meer...]

Zorgverzekeraar mag vrije artsenkeuze niet belemmeren

zorgverzekeraars-238x196Een zorgverzekeraar mag de vergoeding van een behandeling niet zo laag vaststellen dat de verzekerde belemmerd wordt in de vrije keuze van een zorgaanbieder. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad, waarmee eerdere uitspraken van lagere rechtbanken bevestigd zijn. [Lees meer...]

Directory powered by Business Directory Plugin