Pensioenfonds Zorg & Welzijn op koers

zorg & WelzijnDe financiële positie van pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) is het tweede kwartaal iets verbeterd. De dekkingsgraad die aangeeft in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, steeg van 109 naar 110 procent. Het fonds maakte zijn tweedekwartaalcijfers donderdag bekend. [Lees meer...]

Zorgverzekeringwijzer Awards zorgondernemer 2014

zorgverzekeraars-238x196Keuzevrijheid, vergoedingstarieven en contractvoorwaarden. Dit zijn voorbeelden van onderwerpen waarop zorgverzekeraars goed of juist slecht presteren. Hoe beoordeelt u zorgverzekeraars?

[Lees meer...]

Zorgverzekeraars: vorig jaar 9,4 miljoen euro aan fraude

euroZorgverzekeraars hebben vorig jaar voor 9,4 miljoen euro aan fraude met declaraties vastgesteld. Dat is 3,4 miljoen meer dan vorig jaar. [Lees meer...]

Overleg met NZa over knelpunten verrichtingenlijst

NZaDe KNMT wil zo snel mogelijk met de NZa in overleg over de knelpunten in de huidige verrichtingenlijst. Inzet is om de eerste knelpunten al in 2015 aan te pakken. [Lees meer...]

Zorgverzekeraar mag vrije artsenkeuze niet belemmeren

zorgverzekeraars-238x196Een zorgverzekeraar mag de vergoeding van een behandeling niet zo laag vaststellen dat de verzekerde belemmerd wordt in de vrije keuze van een zorgaanbieder. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad, waarmee eerdere uitspraken van lagere rechtbanken bevestigd zijn. [Lees meer...]

Inloopkliniek op station Den Haag weer open

care to goDe huisartsenpost op Den Haag Centraal opent binnenkort weer haar deuren. Dat meldt de zorgorganisatie op haar website. De inloopkliniek die 31 maart openging besloot dicht te gaan nadat er onduidelijkheid was ontstaan over de tarieven die het mocht rekenen voor consulten. [Lees meer...]

Wat betekent de participatiewet voor werkgevers?

arbeidshandicapVorige week is de participatiewet aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de wet per 1 januari 2015 in werking treedt. De participatiewet kan grote gevolgen hebben voor organisaties met meer dan 24 werknemers. [Lees meer...]

IGZ zet Haarlemse tandarts onder verscherpt toezicht

igzDe Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft tandarts Wiers in Haarlem onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van maximaal 3 maanden. De inspectie geconstateerde tekortkomingen op het gebied van  zorgveiligheid en infectiepreventie.

[Lees meer...]

Verdubbeling aantal zorgklachten bij de NZa

NZaBij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komen steeds meer meldingen binnen van mogelijke misstanden in de zorg. Het afgelopen jaar werden er 2247 zaken gemeld, een verdubbeling ten opzichte van 2012. [Lees meer...]

Onduidelijkheid over HKZ-certificatie voor tandprothetische praktijken

tandartsAfgelopen tijd is NEN-HKZ geconfronteerd met tandprothetische praktijken die het HKZ-logo op hun website vermeldden zonder dat zij HKZ-gecertificeerd waren. In een aantal gevallen bleek dat de betrokken organisaties in de veronderstelling waren dat zij wel het HKZ-certificaat hadden. [Lees meer...]

Directory powered by Business Directory Plugin